PuMPuRS

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2021.gada 15.jūnijā biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” sadarbībā ar Aizputes novada domi parakstīja līgumu Nr. 2.9.20-4/LIG -191, lai īstenotu projektu “Ceļosim kopā!” laika posmā no 2021.gada 15.jūnija līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta “Ceļosim kopā!” pasākums “Ceļosim dabā!”

2021.gada 22.jūlijā projekta “Ceļosim kopā!” ietvaros 35 dalībnieki vecumā no 10 gadiem līdz 16 gadiem piedalījās pasākumā “Ceļosim dabā!”. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Apriķu muižu un Apriķu baznīcu, kā arī airēt pa Tebras upi.

Projekta “Ceļosim kopā!” pasākums “Ceļosim vēsturē!”

2021.gada 22.jūnijā projekta “Ceļosim kopā!” ietvaros 35 dalībnieki vecumā no 10 gadiem līdz 16 gadiem piedalījās pasākumā “Ceļosim vēsturē!”. Mācību ekskursijas laikā jaunieši ceļoja uz “Zvanītājiem” Rucavā, Nīcas novadā, lai iegūtu zināšanas, jaunu pieredzi un praktiskās darba iemaņas vasaras saulgriežu tradīciju nostiprināšanā.

Projekts norisinās sadarbībā ar Aizputes novada domi ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Līguma Nr. 2.9.20-4/LIG – 191.