Paldies “Mans vasaras pārgājiens – veselīgai dzīvei” dalībniekiem

Ļ. cien. klienti,

Paldies Jums par aktīvu dzīvesveida piekopšanu un piedalīšanos inciatīvā doties un izzināt savu apkārtni, iet pārgājienos un izbaudīt Latvijas vasaru. Pateicamies ikvienam, kas iesūtīja un stāstīja par saviem piedzīvojumiem un atziņām.

Papildpasākums “Mans vasaras pārgājiens – veselīgai dzīve” norisinājās no

Ar cieņu,

LPPV kolektīvs

Papildpasākums “Mans vasaras pārgājiens – veselīgai dzīve” norisinājās no 01.07.20. līdz 30.09.20.

“Mans vasaras pārgājiens – veselīgai dzīvei”

Mans vasaras pārgājiens – veselīgai dzīvei”

Ļ.cien. klient,

Aicinām Jūs piedalīties konkursā – “Mans vasaras pārgājiens veselīgākai dzīvei”!

Konkursa noteikumi:

  1. Izplāno pārgājiena maršrutu!
  2. No 28.07.20. līdz 28.08.2020. dodies savā vasaras pārgājienā!
  3. Uztaisi bildi, kā tu dodies pārgājienā!
  4. Atsūti savu fotogrāfiju un īsu maršruta aprakstu uz e-pastu lppv@inbox.lv līdz 29.08.2020.

Liepājas un Grobiņas, Priekules, Nīcas, Durbes, Aizputes novadu interesantākos maršrutus un pārgājiena dalībniekus apbalvosim!

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”

Uliha iela 35/37, Liepāja

Tel. 63483364 vai 25665136

Papildpasākums “Mans vasaras pārgājiens – veselīgai dzīvei”

Ar š.g. jūliju biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” uzsāk papildpasākuma ciklu – Mans vasaras pārgājiens – veselīgai dzīvei. Dalībnieki tiek aicināti katrā biedrības papildmateriālu izdales vietā nākt un iesaistīties, lai kopīgi veidotu sava novada vai pilsētas vasaras pārgājiena maršrutu, kuru arī pēc tam kopīgi iziesim (papildus informācija sekos).

Liepājā, Uliha ielā 35/37, katru darba dienu no 09.00 līdz 17.00;

Aizputes novadā, Aizputē, Avotu ielā 2-8, pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no 09.00 līdz 11.00 un ceturtdienās no 16.00 līdz 18.00;

Durbes novadā, Tadaiķu pagastā, Lieģos, Parka ielā 2, katra mēneša otrajā trešdienā no 13.30 līdz 14.00;

Grobiņas novadā, Dubeņos, Centra iela 6,  katra mēneša otrajā trešdienā no 10.30 līdz 11.00;

Nīcas novadā, Nīcā, Bārtas ielā 6, katra mēneša trešajā otrdienā no 11.00 līdz 12.00;

Priekules novadā, Priekulē, Ķieģeļu ielā 7, katra mēneša otrajā trešdienā no 15.00 līdz 16.00 un katra mēneša ceturtajā otrdienā no 13.00 līdz 14.00.

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”

 

 

“Motivācijas programma – Gribu strādāt!”

Ar šī gada 5.maiju biedrība uzsāk papildpasākuma norisi “Motivācijas programma – Gribu strādāt!”.

2019.gadā, organizējot papildpasākumu “Dzīves kvalitātes apzināšanās un nepieciešamie uzlabojumi”, veicām dalībnieku aptauju. 69.4% no klientiem, kas piedalās programmā “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām” un saņem atbalsta komplektus, norādīja, ka viņus “neapmierina pašreizējā dzīves situācija”. 88.8% aptaujāto rakstīja, ka “vēlas uzlabot savu dzīves situāciju”. Tikai 7% no visiem klientiem, kas ir darba spējas vecumā, norādīja, ka “vēlas atrast darbu”.  Tas mūs pamudināja šajā gadā organizēt  papildpasākumu “Motivācijas programma – gribu strādāt”. Mēs bijām plānojuši ar Jums tikties klātienē un radošā veidā meklēt labākos risinājumus. Situācija Latvijā un pasaulē ir ieviesusi dažādas izmaiņas. Diemžēl pieaug darba meklētāju skaits, samazinās darba vietu skaits, jo arī uzņēmumiem ir jāpārtrauc savs darbs vai jāmeklē jauni darbības virzieni. Šajā izdevumā esam sagatavojuši dažus domu graudus, kas var Jums palīdzēt praktiski. Ja šodien iegūtā informācija vēl nav pielietojama, tad kādu diena tā var noderēt. Domāsim un meklēsim kopā, pats galvenais iedrošināsim viens otru jauniem sasniegumiem!

Papildpasākums norisināsies visās biedrības papildmateriālu izdales vietās.

Biedrība LPPV

Statusu saņemšana ārkārtas situācijas laikā Liepājā

Ļ. Cien. Klient,

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, aicinām Jūs sazināties ar savu sociālo darbinieku par jaunu statusa saņemšanu. Gadījumā, kad Jums piešķir ārkārtas situācijas statusu, tad sociālais dienests to mums elektroniski pārsūtīs un mēs varēsim Jums palīdzēt saņemt nepieciešamo materiālo atbalstu.  Ja piešķirts tiks trūcīgās ģimenes vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad to varēsiet saņemt savas dzīves vietas pastkastītē.

Veselību Jums,

LPPV kolektīvs

Mans vaļasprieks

Vaļasprieks ir cilvēka brīvā laika pavadīšanas veids, kas pozitīvi ietekmē noskaņojumu, ļauj atbrīvoties un uzlādēties.

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” aicina ikvienu piedalīties un dalīties ar saviem vaļaspriekiem, ja tā ir adīšana, lasīšana, zīmēšana, pīšana, dziedāšana vai kāda cita aktivitāte. Interesantāko darbu, stāstu vai cita izpausmes veida autorus sagaidīs apbalvojumi.

Darbus var iesūtīt uz e-pastu – lppv@inbox.lv, pa pastu vai klātienē – Uliha iela 35/37, Liepāja, LV-3401, vai komplektu izdales vietās līdz 29.11.2019.

Lūgums, pie katra darba norādīt Vārdu, Uzvārdu un telefona numuru.

Darbu atklāšanas svētki notiks 13.12.2019. un tos varēs apskatīt līdz 30.12.2019. Uliha ielā 35,37, Liepāja.

Dalīsimies priekā,

Biedrības “LPPV” kolektīvs