Jauns cikls Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību. 

Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, Covid-19 pandēmijas sekas ir saasinājušas sociālekonomisko nevienlīdzību un likumsakarīgi ietekmējušas visnabadzīgākās un visnelabvēlīgākajā situācijā esošās, diskriminācijai pakļautās un neaizsargātās sociālās grupas Latvijā. Lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz mājsaimniecību ienākumu līmeni un spēju sevi nodrošināt, tika paplašināts sniegtā atbalsta apjoms.

“Saistībā ar to, ka janvārī tika palielināts ienākumu slieksnis mājsaimniecībām, no kura iespējams saņemt atbalsta pakas, šogad plašāks iedzīvotāju loks varēs saņemt atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Tāpat, ņemot vērā ilgstoši valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, plānojam programmai piesaistīt papildu finansējumu, lai efektīvi turpinātu cīnīties ar nevienlīdzību un sniegtu palīdzību sabiedrības neaizsargātākajām grupām, ko Covid-19 pandēmija skārusi vissmagāk,” skaidro Zaiga Pūce. 

Ar plašāku informāciju aicinu iepazīties zemāk pieejamā failā “pārtikas pakas”.

Liels paldies jau iepriekš!

Ar sveicieniem

Turpinām sadarbību ar Sabiedrības integrācijas fondu

Kopš 2015. gada biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” ir partnerorganizācija Sabiedrības integrācijas fondam Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā. Līdz šim mūsu biedrība ir atbildīgi strādājusi, lai ikviena persona Liepājas pilsētā, Aizputes, Priekules, Durbes, Grobiņas un Nīcas novadā, kas ir saņēmusi trūcīgo vai maznodrošināto mājsaimniecības statusu, izziņu par ārkārtas vai krīzes situāciju, saņemtu tai pienākošās pārtikas, higiēnas pakas, skolas piederumu komplektus, kā arī bērnu pārtikas un higiēnas pakas. Šo gadu laikā esam rūpējušies, lai ikviens klients saņemtu atbalsta pakas pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, nodrošinājuši piegādi mājās.

Informējam, ka ir notikusi ceturtā partnerorganizāciju atlase, ar 01.04.2021. turpināsim darbu, palīdzot cilvēkiem. Mūsu jaunais līguma numurs ir 2020.FEAD/PO.04/17/20.

Esam izvērtējuši situāciju Liepājas pilsētā, lai sniegtu lielāku atbalstu mūsu klientiem, turpmāk piedāvāsim saņemt siltu maltīti. Katru darba dienu no plkst.13.00 līdz 14.00 Uliha ielā 35/37, Liepājā, būs iespējams saņemt bezmaksas maltīti līdzi ņemšanai.

Vairāk informācijas pa tālruni 29519459 vai 63483364.

Stipru veselību un jaunus panākumus vēlot,

Biedrības ”LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBAS” kolektīvs

Plānotie papildpasākumi 2021. gadā

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros 2021. gadā notiks 4 papildpasākumu cikli.

  1. Droša un veselīga pārtika
  2. Gadskārta svētki – vasaras saulgrieži
  3. Es-Vidē!
  4. Esi redzams!

1. Droša un veselīga pārtika laika periodā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

Pasākumā “Droša un veselīga pārtika” kopā ar dalībniekiem mācīsimies, kāda ir veselīgas pārtikas nozīme mūsu dzīvē, kādēļ ir jāskatās uz produktu termiņiem. Vērsīsim uzmanību arī uz iemesliem, kādēļ vajadzētu apdomāt iespējas pašiem audzēt savu pārtiku savu iespēju robežās.

2. Gadskārta svētki – vasaras saulgrieži laika periodā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.

Pasākuma “Gadskārtu svētki – vasaras saulgrieži” dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, apgūt prasmes Jāņu ēdienu gatavošanā, Jāņu vainagu pīšanā utt. Ja tikšanās klātienē būs ierobežotas, tad klienti saņems informatīvus materiālus par iepriekš nosauktajām tēmām un iespēju dalīties ar savām ģimenes tradīcijām, svinot latviešu gadskārtu svētkus.

3. Es-Vidē! laika periodā no 01.07.2021. līdz 30.09.2021.

Pasākuma “Es – Vidē” klienti tiks informēti un iesaistīti papildpasākumā, kura mērķis ir papildināt klientu zināšanas un veicināt izpratni par vides aizsardzību, kā rezultātā veicināt Eiropas Savienības un Latvijas mērķu sasniegšanu vides aizsardzībā un  draudzīgas vides veidošanā.

4. Esi redzams! laika periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021.

Pasākumos “Esi redzams!” plānots veicinātu sabiedrības redzamību gada tumšākajos mēnešos. Kopīgi plānots veidot atstarotājus, kurus klienti uzreiz pēc izgatavošanas varēs pielietot, lai gada tumšajā periodā būtu redzami, tādējādi saudzējot savu veselību un reizē arī palīdzot citiem satiksmes dalībniekiem.

Vairāk informāciju par papildpasākumiem var saņemt katrā komplektu izdales vietā vai zvanot pa tālruni 63483364

Ar 2021.gada 1.janvāri atbalsta pakas varēs saņemt vairāk mājsaimniecību

Biedrība “LAATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” ir partnerorganizācija Sabiedrības integrācijas fondam un informē, ka ar 2021.gada 1.janvāri paaugstināts ienākumu slieksnis gan trūcīgām, gan maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros varēs saņemt pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu.

2020.gada nogalē veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā sociālās aizsardzības jomā un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanas nosacījumos. Turpmāk pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus tiesīgas saņemt: 

– trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 190 euro (līdzšinējo 128,06 euro vietā);

– maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 euro (līdzšinējo 242 euro vietā). Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

Atbalstu turpinās saņemt arī mājsaimniecības krīzes situācijā. Atgādinām, ka tāpat kā līdz šim pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Aktuālo izdales vietu sarakstu aicinām skatīt https://lvppv.wordpress.com/atbalsta-komplektu-izdales-vietas-un-laiki/.

Papildpasākums “Rudens veltes – Ziemas krājumi”

“LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” aicina katram klientam sagatavot savas labākas rudens velšu receptes, lai dalītos ar citiem un iesniegt tās papildmateriālu izdales vietās, lai kopīgi varētu izveidot rudens velšu recepšu izlasi.

Aicinām receptes iesniegt līdz 10.11.2020.

Liepājā, Uliha ielā 35/37, katru darba dienu no 09.00 līdz 17.00;

Aizputes novadā, Aizputē, Avotu ielā 2-8, pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no 09.00 līdz 11.00 un ceturtdienās no 16.00 līdz 18.00;

Durbes novadā, Tadaiķu pagastā, Lieģos, Parka ielā 2, katra mēneša otrajā trešdienā no 13.30 līdz 14.00;

Grobiņas novadā, Dubeņos, Centra iela 6,  katra mēneša otrajā trešdienā no 10.30 līdz 11.00;

Nīcas novadā, Nīcā, Bārtas ielā 6, katra mēneša trešajā otrdienā no 11.00 līdz 12.00;

Priekules novadā, Priekulē, Ķieģeļu ielā 7, katra mēneša otrajā trešdienā no 15.00 līdz 16.00 un katra mēneša ceturtajā otrdienā no 13.00 līdz 14.00.

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”

e-pasts: lppv@inbox.lv

tel.: +371 63483364

Ivērojot COVID-19 drošības pasākumus, papildpasākums norisināsies individuāli.