JSPA

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts
“Atbalsts jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

No 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” īsteno projektu “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” Nr. VP2021/1-141, kuru finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” pasākums “Ceļosim kopā Priekules novadā!”

2021.gada 28.decembrī projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” ietvaros 38 dalībnieki un organizatori piedalījās pasākumā “Ceļosim kopā Priekules novadā!”. Dalībniekiem bija iespējams individuāli tikties ar pasākuma organizatoriem. Dalībniekiem tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā saņemtas pateicības par piedalīšanos un iesaistīšanos, kā arī tieka izsniegti informatīvi materiāli ar pašu iesniegto informāciju par Liepāju un Dienvidkurzemes novadu – bijušajiem Priekules, Grobiņas un Nīcas novadiem.

Projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” pasākums “Ceļosim kopā Liepājā!”

2021.gada 24.decembrī projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” ietvaros 21 dalībnieki un organizatori piedalījās pasākumā “Ceļosim kopā Liepājā!”. Dalībniekiem bija iespējams individuāli tikties ar pasākuma organizatoriem. Dalībniekiem tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā saņemtas pateicības par piedalīšanos un iesaistīšanos, kā arī tieka izsniegti informatīvi materiāli ar pašu iesniegto informāciju par Liepāju un Dienvidkurzemes novadu – bijušajiem Priekules, Grobiņas un Nīcas novadiem.

Projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” pasākums “Ceļosim kopā Grobiņas novadā!”

2021.gada 22.decembrī, 2021.gada 27.decembrī projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” ietvaros 43 dalībnieki un organizatori piedalījās pasākumā “Ceļosim kopā Grobiņas novadā!”. Dalībniekiem bija iespējams individuāli tikties ar pasākuma organizatoriem. Dalībniekiem tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā saņemtas pateicības par piedalīšanos un iesaistīšanos, kā arī tieka izsniegti informatīvi materiāli ar pašu iesniegto informāciju par Liepāju un Dienvidkurzemes novadu – bijušajiem Priekules, Grobiņas un Nīcas novadiem.

Projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” pasākums “Ceļosim kopā Nīcas novadā!”

2021.gada 21.decembrī projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” ietvaros 15 dalībnieki un organizatori piedalījās pasākumā “Ceļosim kopā Nīcas novadā!”. Dalībniekiem bija iespējams individuāli tikties ar pasākuma organizatoriem. Dalībniekiem tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā saņemtas pateicības par piedalīšanos un iesaistīšanos, kā arī tieka izsniegti informatīvi materiāli ar pašu iesniegto informāciju par Liepāju un Dienvidkurzemes novadu – bijušajiem Priekules, Grobiņas un Nīcas novadiem.

Projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” pasākums “Ceļosim kopā Aizputes novadā!”

No 2021.gada 1.augusta līdz 2021.gada 3.augustam projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” ietvaros 111 dalībnieki un organizatori piedalījās pasākumā “Ceļosim kopā Aizputes novadā!”. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties 3 dienu motivācijas un neformālās izglītības programmā – nometnē atpūtas bāzē “Kurzemes pērle”. Pasākuma laikā tika organizēti katra dalībnieka un komandas stiprināšanas pasākumi, projekta dalībnieku pašu iniciatīvu izpēte un sagatavošana realizācijai. Nometnes laikā notika āra un sporta aktivitātes, pirmās palīdzības apmācības, spēles, dzīvošana uz vietas atpūtas kompleksā, ēst gatavošana un dzīves prasmju darbnīcas, laivu braukšana, dabas izpētes radošās darbnīcas, vakara sarunas pie ugunskura un atpūta baļā. Katra dalībnieka izaugsmes un apņemšanās plāna izstrāde.

Projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” pasākums “Ceļosim kopā Durbes novadā!”

No 2021.gada 31.jūlija līdz 2021.gada 1.augustam projekta “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” ietvaros 74 dalībnieki un organizatori piedalījās pasākumā “Ceļosim kopā Durbes novadā!”. Dalībniekiem bija iespēja doties 2 dienu pārgājiens ar uzdevumiem, kura laikā notika iepazīšanās, sadraudzības pasākumi, pirmās palīdzības un drošības apmācības, dabas un kultūrvēsturisko vietu izpētes radošās darbnīcas, iepazīšanās ar Durbes novadu, nakšņošanu teltīs, āra nodarbības, spēles, motivācijas un pašapziņas paaugstināšanas treniņi, kā arī sadraudzības vakars pie ugunskura.