JSPA

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts
“Atbalsts jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto sekU mazināšanai”

2021.gada 17.jūlijā biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru parakstīja līgumu Nr. VP2021/1-141, lai īstenotu projektu “Ceļosim kopā Dienvidkurzemē!” laika posmā no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.