Eiropas Atbalsta fonds Vistrūcīgākajām personām

Ar_Eiropas_Savienibu

Kopš 2015. gada maija Latvijā ir uzsākta Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un materiālās palīdzības komplektu izdale. Palīdzība paredzēta trūcīgām, maznodrošinātām vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, ja pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis šo faktu apliecinošu izziņu.

2021.gadā ir noslēgts līgums Nr. 2020.FEAD/PO.04/17/20 periodā no 01.04.2021. līdz 31.03.2024. starp biedrību “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” (LPPV) un Sabiedrības Integrācijas Fondu (SIF) par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.

Pamatojoties uz augstāk minēto līgumu, Liepājas pilsētā, Dienvidkurzemes novadā – Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas un Priekules pagastos – pārtikas un materiālās palīdzības komplektu izdali veic biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”. Kā arī Liepājas pilsētā darba dienās no 13.00 līdz 14.00 tiek nodrošināta maltīšu izdale ikvienam klientam.

Vairāk informācijas par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām var saņemt – https://www.atbalstapakas.lv 

Pārtikas un pamata materiālā palīdzība, atkarībā no izziņas derīguma termiņa, tiek piešķirta šādā apmērā:

Izsniedzot atbalsta komplektus, tiek veiktas atzīmes uz sociālā dienesta izsniegtās izziņas oriģināla, norādot izsniegto komplektu veidu, skaitu, izsniegšanas vietu, datumu, izsniedzēja vārdu, uzvārdu un parakstu.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot  pa tālruni 63483364 vai Uliha ielā 35/37, Liepājā, katru darba dienu no plkst. 9:00 – 17:00.