Author Archives: LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA

Erasmus + projekts ”Stay alivE+”

No 2022.gada 5.maija līdz 11.maijam Kostinesti, Rumānijā biedrības ”LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” pārstāvji piedalījās Erasmus+ jauniešu apmaiņas programmā ”Stay alivE+“. Projektā dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Bulgārijas, Itālijas, Turcijas un Rumānijas dalījās ar savu pieredzi pirmajā palīdzībā un ieguva jaunas zināšanas. Īpašu paldies vēlamies teikt, grupas līderim, pirmās palīdzības instruktora palīgam, Andrim Bišofam par jauniešu izglītošanu un organizācijai Asociatia CPDIS par projekta organizēšanu.

Projekta atskata video

#erasmusplus #stayalive #ka1

Papildpasākums ”Veselībai un skaistumama”

Vasara ir mūsu bagātības laiks. Tas ir laiks, kad mēs katrs varam ar rūpīgu darbu sagatavoties ziemai, papildināt savus krājumus un reizē arī rūpēties par veselīgu dzīvesveidu un savu veselību. 

Lai kopīgi par to domātu, biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” aicina savus klientus uz papildpasākumu “Veselībai un skaistumam”. Pasākumi notiks atbalsta komplektu izdales vietās un laikos, sākot no š.g.13.jūnija.

Vairāk informācija zvanot pa tālruni 63483364

Ar 2022.gada 1.maiju noteiktas izmaiņas atbalsta komplektu izdales kārtībā

Ņemot vērā būtisko Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām komplektu pieprasījuma pieaugumu, lai nodrošinātu atbalsta komplektu pieejamību pēc iespējas visiem atbalsta saņēmējiem, atbalsta komplektu izdalē ar 2022.gada 1.maiju tiek noteikts atbalsta komplektu skaita izdales ierobežojums vienā mēnesī.

Mēnesī katrai izziņā norādītajai personai tiek nodrošināts:

– viens pārtikas preču komplekts,

– viens higiēnas preču komplekts,

– viens bērnu pārtikas preču komplekts atbilstoši bērna vecumam,

– viens bērnu higiēnas preču komplekts atbilstoši bērna vecumam.

Lai saņemtu pārējos izziņas periodā mājsaimniecībai pienākošos atbalsta komplektus, uz izdales vietu jāierodas vēl citā mēnesī/-šos.

Kopējais izziņas periodā izsniedzamo komplektu skaits paliek nemainīgs.

Biedrības izdales vietas un laiki paliek nemainīgi, vairāk informācika pa tālruni 63483364

Ukrainas kara bēgļi varēs saņemt bezmaksas pārtikas un pamata materiāla atbalsta pakas

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs mēnešos varēs saņemt divas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, kā arī papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem. Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem varēs saņemt mācību piederumu paku.

Vairāk informācija pa tālruni 63483364

Papildpasākums “Esi vesels!”

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” no š.g.15.marta visās savās atbalsta paku izdales vietās īsteno papildpasākumu “Esi vesels!”. Papildpasākuma laikā klienti saņem zināšanas par galvenajām lietām katra cilvēka dzīvē, kas palīdz saglabāt veselību. Līdz ar to, ka šobrīd pasaulē ir kara apstākļi, daudzi miljoni cilvēku dodas bēgļu gaitās, tad papildpasākuma laikā katrs klients saņem papildus informatīvu materiālu no portāla www.sargs.lv, kur sniegta informācija par to, kas katram jāzina par rīcību pirmajās 72 stundās, kādi materiāli jāsagatavo, kas jāpārrunā ar bērniem. Katrs klients tiek aicināts padomāt, izlasīt, kā arī izpildīt testu. Mēs visi ticam un ceram, ka šīs būs tikai zināšanas, ka mums nevajadzēs tās izmantot praktiski.

Saudzēsim sevi, savus tuviniekus, kā arī visi kopā palīdzēsim cilvēkiem, kuri šobrīd aizvien vairāk jau ierodas pie mums no Ukrainas!

Buklets – Esi vesels!

Buklets “Kā rīkoties krīzes situācijā” pieejams šeit –

Vairāk informācija pa tel. 63483364

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) publisko iepirkumu rezultāti

SIF noslēdzis līgumus par pārtikas un pamata materiālā atbalsta paku piegādi mazaizsargātām personām

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) publisko iepirkumu rezultātā noslēdzis līgumus ar AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Sanitex”, SIA “Hermess” un  SIA “Lat Eko Food par pārtikas un pamata materiālā atbalsta preču paku piegādi mazaisargātām personām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros.

Lai nodrošinātu pārtikas un pamata materiālā atbalsta paku piegādi vairāk nekā 400 izdales punktiem visā Latvijā, SIF publisku iepirkumu rezultātā noslēdzis 5 līgumus. AS “Dobeles dzirnavnieks” turpmāk nodrošinās pārtikas preču paku piegādi vistrūcīgākajām personām, SIA “Sanitex” pieaugušo higiēnas un saimniecības preču paku un higiēnas preču maziem bērniem paku piegādi, SIA “Hermess” – skolas piederumu paku piegādi, savukārt ar SIA “Lat Eko Food” noslēgts līgums par pārtikas preču paku maziem bērniem. Kopējā līgumu vērtība ir nepilni 8,3 milj. EUR, un tie ir noslēgti līdz programmas darbības beigām jeb aptuveni 1,5 gadu.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas paku saturs tiek noteikts, ņemot vērā sabalansēta uztura principus, produktu sarakstu, kas iekļauts programmas īstenošanas Ministru kabineta noteikumos, kā arī lai pārtikas preces būtu iespējams uzglabāt bez īpaša temperatūras režīma. Lai sekotu iedzīvotāju pieprasījumam un preču kvalitātei, katru gadu tiek organizēta klientu aptauja. Ņemot vērā iedzīvotāju aptaujā saņemtos ieteikumus, 2022.gada janvārī ir mainīts pārtikas paku sastāvs. Ja iepriekš pārtikas pakā bija atrodami 15 produkti, tad šobrīd 18 produkti – klāt nākuši zivs konservi (makrele savā sulā), četru graudu pārslas un miežu putraimi. Visi produkti pakā atbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām vai Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām vai līdzvērtīgām prasībām.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai sniegtu kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, SIF no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Lai saņemtu pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas, nepieciešama izziņa no sociālā dienesta, ka persona atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, nonākusi krīzes situācijā vai atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 EUR. Savukārt lai saņemtu siltu maltīti kādā no 28 zupas virtuvēm, kas strādā ar SIF atbalstu, izziņu uzrādīt nav nepieciešams.

SIF apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, to starpā sociālos dienestus, kā arī reliģiskās un nevaldības sektora organizācijas visā Latvijā, piemēram “Samāriešu fonds”, “Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Pestīšanas armija”.

Darbības programmas finansējums ir 57 595 425 EUR tai skaitā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām piešķīrums Latvijai ir 48 956 110 EUR jeb 85% no darbības programmas, kopējais plānotais valsts budžeta finansējums ir 8 639 315 EUR jeb 15% no darbības programmas.

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: http://www.atbalstapakas.lv.

Sagatavoja:

Zane Jēkabsone

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. +371 25239649

Papildpasākums “Esi redzams!”

Papildpasākums “Esi redzams!” norisinās laika periodā no 01.12.2021. līdz 31.12.2021.

Pasākumos “Esi redzams!” plānots veicināt sabiedrības redzamību gada tumšākajos mēnešos. Pasākumos dalībniekus informēs par atstarotāju nepieciešamību, lai gada tumšajā periodā viņi būtu redzami, tādējādi saudzējot savu veselību un reizē arī palīdzot citiem satiksmes dalībniekiem.

Papildpasākumi plānoti biedrības atbalsta komplektu izdales vietās.

Vairāk informācija pa tel. 63483364

Papildpasākums “Es – Vidē!”

Ikvienā biedrības izdales vietā ar 01.09.2021. norisināsies papildasākumu cikls “Es – Vidē” klienti tiks informēti un iesaistīti papildpasākumā, kura mērķis ir papildināt klientu zināšanas un veicināt izpratni par vides aizsardzību, kā rezultātā veicināt Eiropas Savienības un Latvijas mērķu sasniegšanu vides aizsardzībā un  draudzīgas vides veidošanā.

Vairāk informācija pa tel. 63483364.

Projekta “Ceļosim kopā!” pasākums “Ceļosim vēsturē!”

2021.gada 22.jūnijā projekta “Ceļosim kopā!” ietvaros 35 dalībnieki vecumā no 10 gadiem līdz 16 gadiem piedalījās pasākumā “Ceļosim vēsturē!”. Mācību ekskursijas laikā jaunieši ceļoja uz “Zvanītājiem” Rucavā, Nīcas novadā, lai iegūtu zināšanas, jaunu pieredzi un praktiskās darba iemaņas vasaras saulgriežu tradīciju nostiprināšanā.

Projekts norisinās sadarbībā ar Aizputes novada domi ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Līguma Nr. 2.9.20-4/LIG – 113.

Attīstīsim Rudes skolu kopā!

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” š.g. 28.maijā piedalījās Nīcas novada domes organizētajā nekustamā īpašuma “Rudes pamatskola” izsolē, kur ieguva nomas tiesības, lai izveidotu izglītības un zinātnes, tūrisma un atpūtas iestādi.

Mūsu mērķis ir veicināt kopīgu sadarbību ar Otaņķu un Nīcas pagasta iedzīvotājiem, lai stiprinātu, popularizētu un attīstītu jaunus pakalpojumus izglītībā, kultūrā, tūrismā, sportā. 

Šā gada rudenī mūsu biedrība atzīmēs 20 gadu jubileju. Mūsu galvenie darbības virzieni šajā periodā ir bijuši – 

  • personības attīstības veicināšana un atbalstīšana;
  • bērnu un pieaugušo izglītošana, saturīga brīvā laika organizēšana;
  • bērnu un jauniešu profesionālā apmācība un darba iespēju nodrošināšana;
  • ģimeņu, īpaši sociāli mazaizsargāto, atbalstīšana un sociālās labklājības veicināšana.

Rudes skolas vēsture un vietējo iedzīvotāju ieguldījums skolas tapšanā, uzturēšanā, saglabāšanā ir mums ļoti liela vērtība. Mēs aicinām visus iedzīvotājus uz kopīgu sadarbību, lai Rudes skola un tās attīstība dotu prieku un gandarījumu mums visiem kopā. 

Ja Jums ir idejas, vēlme sadarboties vai citi priekšlikumi, zvaniet tel.29519459 vai rakstiet initab@inbox.lv.

Inita Bišofa,

biedrības “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”

valdes priekšsēdētāja