Atbalsta komplektu izdale Durbes pagastā

Atbalsta komplektus Durbes pagastā var saņemt:

Lieģos:

Parka iela 2, “Lieģi”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads:

Katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 13.30 līdz 14.00.