Atbalsta komplektu izdale Priekules novadā

Atbalsta komplektus Priekules novadā var saņemt:

Priekulē

Priekules Sociālā atbalsta centrā, Ķieģeļu iela 7, Priekule

  1. Katra mēneša otrajā trešdienā no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00
  2. Katra mēneša ceturtajā otrdienā no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00.