Atbalsta komplektu izdale Nīcā

Atbalsta komplektus Nīcā var saņemt:

Nīcā

Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīca

Katra mēneša trešajā otrdienā no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00.