Atbalsta komplektu izdale Liepājā

Atbalsta komplektus Liepājā var saņemt:

Ūliha ielā 35/37, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.