Atbalsta komplektu izdale Grobiņas pagastā

Atbalsta komplektus Grobiņas pagastā var saņemt:

Gaviezē

Gaviezes pagasta pārvaldē, “Āmuļi”, Gavieze

Katra mēneša ceturtajā otrdienā no plkst. 15.30 līdz plkst. 16.00.

Dubeņos

Dubeņu pagasta pārvaldē, Centra iela 6, Dubeņi

Katra mēneša otrajā trešdienā no plkst. 10.30 līdz plkst. 11.00.