Atbalsta komplektu izdale Gaviezes pagastā

Atbalsta komplektus Gaviezes pagastā var saņemt:

Gaviezē

Gaviezes pagasta pārvaldē, “Āmuļi”, Gavieze

Katra mēneša ceturtajā otrdienā no plkst. 15.30 līdz plkst. 16.00.