Atbalsta komplektu izdale Aizputes pagastā

Atbalsta komplektus Aizputes pagastā var saņemt:

Aizputē, Avotu ielā 2 – 8:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00,

Ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00.

Cīravas pagasta pārvaldē, “Gaismas”, Cīrava:

Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene:

Pirmdienās un trešdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.00

Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatve 1, Kazdanga:

Pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.