Statusu saņemšana ārkārtas situācijas laikā Liepājā

Ļ. Cien. Klient,

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, aicinām Jūs sazināties ar savu sociālo darbinieku par jaunu statusa saņemšanu. Gadījumā, kad Jums piešķir ārkārtas situācijas statusu, tad sociālais dienests to mums elektroniski pārsūtīs un mēs varēsim Jums palīdzēt saņemt nepieciešamo materiālo atbalstu.  Ja piešķirts tiks trūcīgās ģimenes vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad to varēsiet saņemt savas dzīves vietas pastkastītē.

Veselību Jums,

LPPV kolektīvs

Mans vaļasprieks

Vaļasprieks ir cilvēka brīvā laika pavadīšanas veids, kas pozitīvi ietekmē noskaņojumu, ļauj atbrīvoties un uzlādēties.

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” aicina ikvienu piedalīties un dalīties ar saviem vaļaspriekiem, ja tā ir adīšana, lasīšana, zīmēšana, pīšana, dziedāšana vai kāda cita aktivitāte. Interesantāko darbu, stāstu vai cita izpausmes veida autorus sagaidīs apbalvojumi.

Darbus var iesūtīt uz e-pastu – lppv@inbox.lv, pa pastu vai klātienē – Uliha iela 35/37, Liepāja, LV-3401, vai komplektu izdales vietās līdz 29.11.2019.

Lūgums, pie katra darba norādīt Vārdu, Uzvārdu un telefona numuru.

Darbu atklāšanas svētki notiks 13.12.2019. un tos varēs apskatīt līdz 30.12.2019. Uliha ielā 35,37, Liepāja.

Dalīsimies priekā,

Biedrības “LPPV” kolektīvs

Dzīves kvalitātes apzināšanās un nepieciešamie uzlabojumi rezultāti

No 01.09.2019. līdz 30.09.2019. biedrībā “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” notika papildpasākumi “Dzīves kvalitātes apzināšanās un nepieciešamie uzlabojumi”, kuros dalībnieki tika aicināti piedalīties anketēšanā, lai situāciju apzinātu un rosinātu pasākuma dalībniekus saprast, kāda veida palīdzība ir nepieciešama, lai veiksmīgi uzlabotu savu dzīves situāciju. Kopā pa visām administratīvi teritoriālām vienībām, kur biedrība sniedz palīdzību t.i. Liepāja, Aizputes novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Nīcas novads un Priekules novads, papildpasākumos piedalījās 98 personas.

Informatīvs atskats uz aptaujas rezultātiem:

 1. Papildpasākumu dalībnieku vecums bija sākot no 20 gadiem līdz pat 91 gadam, ar vidējo dalībnieku vecumu 57 gadi.
 2. 60.2% dalībnieku bija sievietes, bet 39.8% vīrieši.
 3. 34.7% no aptaujātajām personām nav precējušies, 29.6% šķīrušies, 20.4% ir atraitnis/e un 15.3% no dalībniekiem ir precējušies.
 4. Bērnu skaits ģimenē :
  1. 27.6% – nav bērnu;
  2. 28.6% – 1 bērns;
  3. 27.6% – 2 bērni;
  4. 10.2% – 3 bērni;
  5. 3% – 4 bērni;
  6. 2% – 5 bērni;
  7. 1% – 7 bērni.
 5.  Uz jautājumu, cik ilgi persona atrodas maznodrošinātā, trūcīgā, ārkārtas vai krīzes situācijā, pasākumu dalībnieku atbildes bija sākot no 2 mēnešiem līdz pat 15 gadiem.
  1. Līdz 1 gadam – 36%;
  2. No 1.1 gada līdz 5 gadiem – 43.7%;
  3. No 5.1 gada līdz 10 gadiem – 14.3%;
  4. 10 un vairāk gadi – 6%.IMG_0446
 6. 69.4% no dalībniekiem atzina, ka viņus neapmierina pašreizējā dzīves situācija un 88.8% vēlas to uzlabot.
 7. 75.5% dalībnieki vēlas saņemt lielāku algu vai pensiju, bet tikai 7 personas vēlas sev atrast darbu, lai gan 65.8% atrodas darba spējas vecumā (no 18 līdz 63 gadiem).
 8. 20.4% no dalībniekiem savas dzīves kvalitātes uzlabošanai vēlas papildus iegūt izglītību, apmeklēt kursus.
 9. 28.6% no dalībniekiem vēlas sev iegūt patstāvīgu dzīves vietu, bet 25.5% ir nepieciešams tikai apģērbs, lai uzlabotos viņu dzīves kvalitāte.

 

Biedrības “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” kolektīvs pateicas ikvienam, kas piedalījās papildpasākumos! Lai iegūtu papildus datus, biedrība turpinās veikt izpēti.

 

17 EAFVP Sadarbības tikšanās Beļģijā

20.septembrī Briselē, Beļģijā norisinājās 17 EAFVP (Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām) Sadarbības tikšanās Eiropas Savienību dalībvalstu organizācijām. Pasākuma mērķis bija atzīmēt 5 gadus kopš fonda uzsākšanas (17th FEAD Network Meeting Celebrating 5 years of FEAD), dalīties ar pieredzi, atziņām un sasniegumiem.

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” tika uzaicināta, lai piedalītos un mācītos no labajām praksēm, kas tiek veidotas fonda ietvaros Eiropā. Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vienu organizāciju, kas izdala papildmateriālus. LPPPV pārstāve – Silva Bišofa, apmeklēja Saint Vincent de Paul Giraud vienu no izdales punktiem, kur varēja sīkāk iepazīties ar to, kā digitalizējot saņemto papildmateriālu skaitu un izdales daudzmu var atvieglot cilvēka darbu.